Skip to main content

OVL+

Ondernemers Vereniging Lettele

OVL+

In 2019 bestond onder de leden behoefte om zich op diverse bedrijfsonderwerpen te verdiepen. Zo ontstond OVL+. Een werkgroep organiseerde 4 thema-avonden voor 16 belangstellende leden.

Na de coronaperiode is een commissie aangesteld om incidenteel avonden te organiseren. Als er een avond in voorbereiding is, vermelden we datum en onderwerp in de agenda.